แคริบเบียน สตัํด (Caribbean Stud Poker)

In Caribbean Stud Poker, you are dealt five cards shown face up and the dealer is dealt five cards with four cards shown face down and one card shown face up. The goal of Caribbean Stud Poker is to get a higher-ranked poker hand than the dealer.

The dealer's hand must have an Ace and King or a pair or better to qualify. If the dealer's hand does not qualify, you automatically win even money on the ante and keep your raised bet. All other winning hands are determined by the highest ranking poker hand, or in the event of a tie, by the high card.

To Play

  • Click chips to place a bet within table limits or click Rebet
  • Click Deal
  • Click Fold or Call

To Win (meet one)

  • Dealer's hand does not qualify with a pair or better or an Ace and King.
  • You have a higher-ranking poker hand than the dealer.
  • In a tie, you have the high card.

Hand Ranks

Hand Description
Royal Flush 10, Jack, Queen, King, and Ace of same suit
Straight Flush Five cards of same suit in sequence
Four of a Kind Four cards of same rank
Full House Three of a kind, plus a pair
Flush Five cards of same suit
Straight Five cards in sequence
Three of a Kind Three cards of same rank
Two Pair Two pairs of different rank
One Pair Two cards of same rank
High Card Five cards of different ranks and suits

Payouts

Please refer to the pay table displayed in the game.

Caribbean Stud Poker Progressive Jackpot

Caribbean Stud Poker offers a progressive jackpot where an additional bet makes you eligible to win part or all of the jackpot. The payout for the jackpot depends on the rank of your poker hand. Please see Caribbean Stud Poker progressive payouts in the game.

To play for the progressive jackpot, click on the coin slot before clicking Deal. The coin slot lights up when you place a progressive bet. To remove your bet, click the coin slot again.

เมนูคาสิโน

แคริบเบียน สตัํด (Caribbean Stud Poker)
Switch to Real Money เมื่อท่านเล่นในโหมด Fun คลิ้ก switch เพื่อเปลี่ยนไปเล่นเงินจริง
Balance คือจำนวนเครดิตที่มีอยู่ เพื่อการเดิมพันเล่นเกม
Cashier คลิก Cashier เพื่อเติมถอนเครดิต หรือ ดูรายการฝากถอน
Menu คลิก Menu เพื่อเข้าสู่ Player options
Player Options คลิก Players Options เพื่อเล่นเต็มจอหรือ turn off เพื่อย่อขนาดจอ ปรับ ปิด เปิด เสียง ปรับความเร็วการ์ดจอ และปรับเงื่อนไขของ Autoplay
Help คลิก Help เพื่อดูวิธีการเล่นเกม และกฎกติกา
Back คลิก Back เพื่อปิดเกม และกลับสู่หน้า Lobby

กฎระเบียบเหล่านี้ถูกตั้งขึ้นอย่างถูกต้องแม่นยำและเหมาะสมกับการเล่นเกม ในเกมอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นดังนั้นทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความผิดพลาดทางระบบใดๆทั้งสิ้น รวมถึงการเล่นและการจ่ายทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ